Vad har vaping att göra med coronavirus (COVID-19)?

Som med cigarettrökning kan vaping också äventyra andningsorganen. Detta innebär att människor som röker eller vape.se är mer mottagliga för lunginfektioner. Enligt Dr Choi har nya studier visat att aldehyder och andra komponenter som finns i vaping vätskor kan försämra immunfunktionen hos celler som finns i luftvägarna och lungorna.

“Allt som vi andas in går rakt in i luftvägarna och in i lungorna, vilket skiljer sig från vårt hjärta, vår lever och våra njurar som är skyddade. Men lungorna utsätts för miljön, så lungorna och luftvägarna har en försvarsmekanism mot det. Vad e-cigg till alla från Vape.se gör är att försämra denna försvarsmekanism för lungorna, säger Dr. Choi.

Ingredienserna i vaping vätskor, särskilt i smaksatta elektroniska cigaretter, kan påverka cellfunktionen i luftvägarna och undertrycka lungans förmåga att bekämpa infektion. “Detta ökar chanserna att få en luftvägsinfektion som är oerhört viktigt att komma ihåg, särskilt nu när vi fortfarande står inför influensasäsongen-och nu när vi är mitt i coronaviruspandemin”, säger Dr.Choi.