Hur Länge Ska Jag Lämna växtbelysningar På?

Växter som odlas inomhus kräver mer timmar av ljus än de som odlas utomhus. 14 till 18 timmars ljus per dag rekommenderas för de flesta ätbara arter när de odlas under artificiell belysning. Bli inte frestad att växtbelysningar på 24-7, men – minst sex timmars mörker varje dag är viktigt för växtskydd.

När växterna växer, höja armaturen följaktligen för att bibehålla det optimala avståndet, vilket varierar beroende på vilken typ av glödlampa som används och dess Watt (ju högre watt, desto längre bort växtbelysningen kan vara). Här är de grundläggande parametrarna:

Fluorescerande Växa Ljus: 3 till 12 inches

LED växa ljus: 12 till 24 inches

HID Växa Ljus: 24 till 60 tum

Lycklig plantering!